Визитки

Картончето с най-важната ни информация представлява нас самите, затова визитната картичка изисква уважение като към нейния притежател. Тя не е просто картонче, на което прилежно са записани контактите ни. В това малко листче хартия се съдържа всъщност много повече информация, отколкото си представяме. Картичката сама по себе си представлява нашето лице пред хората, с които се запознаваме.


Цената е без включено 20% ДДС.