Опаковки

Чисто психологически за съдържанието се съди по опаковката, може би първите 3 минути, но обикновенно те са решаващи, за да спечелите клиента. Ние познаваме точно тези визуални невербални дизайнерски подходи и символи, които могат да окажат влияние върху определена аудитория.


Цената е без включено 20% ДДС.