Листовки

Листовките представляват едностранно/ двустранно отпечатани рекламни материали, съставени от един лист, с формат, не по-малък от А4.

Допълнителни операции

Цената е без включено 20% ДДС.