Етикети

Етикетът представлява прикрепена към стоката или нейната опаковка съдържателна и полезна информация, която обикновенно се предоставя чрез текст, графично или растерно /картинно/ изображение. Целта на етикета е да предостави на потребителя важна за него информация за продукта относно произхода му, състава, начин на употреба и др. Тези данни може да са представени като информация с различни символи и знаци или обикновен текст. Етикетът е важна част от стила и визията на продуктите, които предлагате.Цената е без включено 20% ДДС.