Брошури

Брошура идва от френското brocher, което означава шия, зашивам. Брошурата е печатен рекламен материал от минимум 8 страници. Най-често тези страници са скрепени (зашити) с телчета при сгъвката (бига), но в последните години технологията позволява и да бъдат лепени. Обикновено при брошурите всички страници са с еднакъв грамаж и дебелина, което се прави предимно с цел да се постигне добра цена. Това е и разликата между брошурата и каталога – при каталога корицата е по-дебела от тялото, а също така обикновено каталозите имат по-голям брой страници. Важно за брошурите е да знаете, че броят на страниците в тях трябва да е кратен на 4 – 8, 12, 16, 20 страници и т.н. Технологично е възможно да се направи и брошура от 10 страници например, но това ще оскъпи излишно книговезката работа.Допълнителни операции

Цената е без включено 20% ДДС.