гр. Пловдив
    бул. "Княгиня Мария Луиза" 72
    Полиграфия АД - Административно - битов корпус ИЗТОК
    тел: 032 946 775
    e-mail: office@printbg.org

    изпрати